Audities cello

Audities cello

Vacature: Eerste cello
De Nederlandse Bachvereniging nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de vacature van eerste cellist.
• Kernrepertoire omvat de belangrijkste werken van JS Bach en strekt zich uit tot zowel vroegere als latere periodes.
• Ervaring in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk is essentieel.
• De succesvolle kandidaat zal worden uitgenodigd om kernlid te worden van de Nederlandse Bachvereniging.
• Alle kandidaten moeten in Nederland woonachtig en belastingplichtig zijn. 
• Honoraria worden betaald volgens de CAO muziekensembles.

Procedure: aanmeldingen, audities en proefperiode
• De deadline voor het insturen van sollicitaties is 10 november. Stuur een CV naar: hilde.vanruymbeke@bachvereniging.nl  
• Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een auditie en/of proefperiode. 
• Op 17 november worden de kandidaten hierover op de hoogte gebracht. Kandidaten die uitgenodigd worden om te auditeren krijgen dan ook een link naar het vereiste repertoire voor de auditie. 
• De audities vinden plaats in Den Haag op 30 november. 
• De audities vinden uitsluitend in persoon plaats.

• Er kunnen meerdere kandidaten worden geselecteerd voor een proefperiode.
• Nadere informatie over de procedure wordt per e-mail verzonden zodra de aanmeldingen zijn ontvangen.