Steun de musici

Help onze musici nu zij niet kunnen werken!

De Bachvereniging is genoodzaakt alle Matthäus-Passion-concerten van 2020 (van 28 maart tot en met 11 april) te annuleren. Deze uitzonderlijke situatie heeft een grote impact op onze organisatie.

Als gevolg van de afgelaste concerten ondervinden de musici (zelfstandige professionals in de culturele sector) grote inkomstenderving. De Bachvereniging wil hen zoveel als mogelijk compenseren voor dit verlies; daarvoor vragen wij uw steun.

Heeft u kaarten gekocht voor de Matthaus-Passion in Naarden?
We stellen het zeer op prijs als u wilt overwegen het aankoopbedrag van uw kaarten ten goede te laten komen aan de musici en (geheel of gedeeltelijk) af te zien van restitutie. U ontvangt hierover een e-mail; we willen u vragen in eerste instantie via deze weg uw financiële steun te verlenen.

Heeft u geen kaarten gekocht maar wilt u de musici wel bijstaan?
Elke eenmalige donatie is van harte welkom. Wij verlenen de voorkeur aan donaties via deze website, zodat we u op een later moment persoonlijk kunnen bedanken. Een donatie verrichten via overboeking is ook mogelijk.

Namens ons allemaal: heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

• Maak zelf een bedrag over op NL36RABO0168517507 t.n.v. Nederlandse Bachvereniging o.v.v. Steun Musici MP
• Kies hieronder een vast bedrag of vul een bedrag naar keuze in en klik op 'donatie toevoegen'