Lucia Swarts

Lucia Swarts

speelt cello in de Nederlandse Bachvereniging.

Lucia Swarts studeerde bij Anner Bijlsma aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en behaalde in 1982 haar diploma `uitvoerend musicus` .In datzelfde jaar gaf ze een recital in de kleine zaal van het Concertgebouw als winnaar van de serie `new Vintage`.
Lucia speelt sinds 1983 als eerste celliste mee in het orkest van de Nederlandse Bachverening.Van 1982 tot 2018 speelde ze mee met het Asko/Schoenberg Ensemble.
Naast solistische optredens speelt ze mee met het Residentie Bach Ensemble en Tulipa Consort.
Ze geeft hoofdvak cello en kamermuzieklessen aan studenten van zowel de klassieke als de barokafdeling van het Koninklijk Conservatroium en heeft daar ook de jong talent cellisten onder haar hoede.
Van Lucia verschenen meerdere solo CD`s. In 2019 is bij het label Challenge Classics een nieuwe dubbel-CD uitgekomen met de zes cello solo suites van J.S. Bach.