Missie en visie

Missie en visie

“I feel these people are so talented and educated in their art, they make Bach so accessible to the world.” Deze woorden, van een fan bij een van onze YouTube-video’s, zijn voor ons het grootst denkbare compliment. Bach toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, daarvoor zetten wij ons met hart en ziel in, ook in de tweede eeuw van de Nederlandse Bachvereniging, die in 2021 is begonnen.

Missie
Johann Sebastian Bach (1685-1750) is misschien wel de meest ‘inclusieve’ componist die we kennen. Iedereen kan bij hem terecht: van amateur tot virtuoos, van koorzanger tot jazzmuzikant, van laag- tot hoogopgeleid, gelovig of niet – Bach is er voor iedereen. In zijn muziek vinden mensen inspiratie, ontroering, troost en bezinning. Bachs muziek is voor alle generaties een constante factor, een rustpunt in een hectische wereld. ‘Bach voor iedereen’ is daarom onze missie.

Visie
De Nederlandse Bachvereniging beschouwt zichzelf als hoeder van klinkend cultureel erfgoed en ziet het als haar verantwoordelijkheid het genre oude muziek levend en relevant te houden. Dit doet zij vanuit de visie dat muziek voor veel mensen geen luxe, maar een van de eerste levensbehoeften is. Met onze uitvoeringen creëren wij waarde, die niet (of slechts beperkt) in economische termen is uit te drukken: muziek verrijkt het leven in immateriële zin. Onze omgang met muziek moet zinnig zijn, impact hebben en aansluiting blijven vinden bij de leefwereld van ons huidige en toekomstige publiek.

Opgericht in 1921 om Bachs Matthäus-Passion uit te voeren in Grote Kerk Naarden, is de Nederlandse Bachvereniging in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een toonaangevend vocaal-instrumentaal ensemble van internationale betekenis. Wij onderzoeken, presenteren en verspreiden het werk van J.S. Bach en zijn tijd- en geestgenoten van generatie op generatie. De Bachvereniging musiceert volgens de uitgangspunten van de ‘historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk’, wat inhoudt dat we ons baseren op historische bronnen, dat we spelen op instrumenten die recht doen aan de periode waarin zij tot klinken kwamen (oude instrumenten dus, of kopieën daarvan) en dat we ons verdiepen in de context waarin ons repertoire tot stand kwam. Dit alles in ruime zin en met oog voor de tijd waarin wij nu leven.

Wij werpen nieuw licht op eeuwenoude partituren vanuit een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding, en schuwen daarbij het experiment niet. Er is niet één manier om recht te doen aan alle facetten van de muziek van Bach, integendeel: er zijn talloze mogelijkheden. De Bachvereniging stelt zich ten doel die mogelijkheden te onderzoeken en tot klinken te brengen: een zoektocht zonder einde, die wij willen delen met zoveel mogelijk mensen.