Nalaten

Nalaten aan de Bachvereniging


De muziek van Bach heeft hem al ruim 250 jaar overleefd. Bach kon zich in zijn tijd geen voorstelling maken van onze moderne wereld, waarin uitvoeringen van zijn composities wereldwijd worden uitgevoerd en online slechts één muisklik van u verwijderd zijn. Als u besluit een deel van uw vermogen aan de Nederlandse Bachvereniging na te laten, helpt u mee aan de tijdloze en grenzeloze verspreiding van Bachs muziek.

Bij leven genieten van uw nalatenschap, dat maakt een gift zoveel mooier!“

- Liza Westendorp, development

U kunt aangeven of u specifieke wensen heeft met betrekking tot de besteding van uw vermogen. We gaan daarover graag met u in gesprek en verwelkomen u vervolgens als donateur van de Bachvereniging. Wanneer de tijd komt, houden we uw naasten op de hoogte van de besteding van uw geld en betrekken wij hen (indien gewenst) bij de projecten die mede met uw steun tot stand komen.

Word u ook donateur?
Wanneer u heeft aangegeven dat u de Bachvereniging heeft opgenomen in uw testament, houden we u direct op de hoogte van alle ontwikkelingen bij ons ensemble. We nodigen we u graag uit voor bijzondere evenementen van de Bachvereniging en u heeft een eigen contactpersoon. U kunt op deze manier al bij leven van uw donatie kunt genieten. U vormt, samen met andere toekomstige donateurs, een dierbare geverskring en geniet daarbij ook van Vriendenvoordeel en speciale bijeenkomsten.

De mogelijkheden
U kunt de Nederlandse Bachvereniging op twee manieren opnemen in uw testament:
• met een zogenoemd legaat vastleggen dat Stichting de Nederlandse Bachvereniging een vastgelegd bedrag of bepaald goed ontvangt;
• Stichting de Nederlandse Bachvereniging ook als (mede-)erfgenaam vast laten leggen, met een erfstelling. Dan wordt uw bezit verdeeld onder alle erfgenamen volgens de percentuele verdeling in uw testament.

Fiscaliteit
De Nederlandse Bachvereniging is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van successierecht. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan de doelstellingen van de organisatie. Lees hier meer over onze ANBI-status.

Wilt u meer informatie, overleg over uw testament of laten weten dat de Bachvereniging in uw testament staat?
Neem contact op met Liza Westendorp (hoofd Development) via development@bachvereniging.nl of 06 2208 1608.