Willemijn Mooij vertrekt als directeur-bestuurder

Willemijn Mooij vertrekt als directeur-bestuurder

Per 1 februari 2024 vertrekt Willemijn Mooij als directeur-bestuurder bij de Nederlandse Bachvereniging. Zij bekleedde deze functie vanaf 2018. Onder haar leiding werd het gezelschap opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS), vierde het tijdens de coronaperiode haar eeuwfeest en werd het online videoproject All of Bach een van de grootste klassieke muziekplatforms ter wereld.

Willemijn Mooij: “Ik kijk terug op een geweldige tijd bij de Bachvereniging. We hebben onder het artistiek leiderschap van Shunske Sato een nieuw gezicht laten zien en bijzondere producties tot stand gebracht. De coronajaren waren pittig, maar maakten ook duidelijk over hoeveel veerkracht wij als organisatie beschikken. Alles wat we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd is het resultaat van teamwork. Zowel op het podium als achter de schermen werkt iedereen met grote toewijding en dat stralen we uit. Ik ben daar enorm trots op.

Na bijna zes jaren van intensieve betrokkenheid bij de Nederlandse Bachvereniging is het voor mij tijd om me te bezinnen op het vervolg van mijn werkzame leven. Na het indienen van de aanvraag voor het Beleidsplan 2025-2028 draag ik het stokje graag over aan een opvolger die de organisatie met enthousiasme verder leidt.”

Hanne Buis, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Willemijn heeft te kennen gegeven dat zij toe is aan een nieuwe stap in haar carrière. De RvT betreurt dit, maar respecteert haar keuze. Willemijn zal zich tot 1 februari 2024 volledig inzetten voor de Nederlandse Bachvereniging en zich, naast het leiden van de organisatie, richten op het schrijven van het Beleidsplan 2025-2028. 

Willemijn heeft in de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd voor de Bachvereniging. Door opname in de BIS, de overgang naar het Raad van Toezicht-model en het versterken van de private financiering staat de organisatie er stevig voor. Samen met Shunske Sato gaf zij vorm aan de missie ‘Bach voor iedereen’, waarbij toegankelijkheid en een brede blik op Bach en zijn tijdgenoten centraal staan; een weg die haar opvolger verder vorm zal geven.” 

De Raad van Toezicht is Willemijn zeer erkentelijk voor haar niet aflatende inzet in de afgelopen jaren. Daarnaast spreekt de RvT zijn waardering uit over het feit dat Willemijn zich ook de komende belangrijke maanden zal blijven inzetten voor de Nederlandse Bachvereniging en de Raad de tijd gunt om een ordentelijk proces van de opvolging in te richten. De RvT beraadt zich op de opvolging en de gewenste managementstructuur en zal daarover komende weken met interne en externe betrokkenen in overleg treden.