Werken voor viool en klavecimbel

Shunske Sato & Diego Ares

Shunske Sato & Diego Ares Shunske Sato & Diego Ares

De achtergrond

Shunske Sato & Diego Ares

Vaak hecht men veel waarde aan de authenticiteit van composities en vinden we het belangrijk dat werken in hun oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd. Toch was dit vroeger zelden het geval.

Herschreven of niet, driehonderd jaar later klinken deze werken nog steeds prachtig.“

Componisten verwezen vaak naar elkaar, ‘leenden’, vervingen of breidden delen van een werk -van henzelf of een ander- uit. Ze gingen heel praktisch en flexibel met muziek om. Johann Sebastian Bach was daarin geen uitzondering. Hij liet zich dikwijls inspireren door werk van anderen, of maakte nieuwe versies van eigen composities.

Vaak is dus ook niet precies duidelijk is waar een stuk vandaan komt. Al is dat misschien helemaal niet erg. Zo klinkt in dit programma de Sonate in F groot voor viool en continuo, die dezelfde baslijn heeft als de Triosonate, BWV 1038 en de Sonate, BWV 1021. Alle drie de composities kregen een BWV-nummer, maar wie precies wat schreef, is nog niet opgehelderd. En herschreven of niet, driehonderd jaar later klinken deze werken nog steeds prachtig.

Deze tournee wordt georganiseerd in samenwerking met Organisatie Oude Muziek.

Het concert

Werken en Uitvoering

Werken

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonate in F groot voor viool en continuo, BWV 1022
Sonate in f klein voor viool en klavecimbel, BWV 1018
Bewerking van vioolsonate in g klein voor viool en klavecimbel,
BWV 1001
Fuga in g klein, BWV 1026
Sonate in G groot voor viool en klavecimbel, BWV 1019a

Uitvoerenden

Shunske Sato, viool
Diego Ares, klavecimbel

Beleef meer

Shunske Sato & Diego Ares in beeld

Vioolsonate nr. 3 in E groot

kamermuziek, BWV 1016

Fuga in a klein

klavierwerken, BWV 959