ANBI

De Nederlandse Bachvereniging is aangemerkt als Culturele ANBI

De overheid stimuleert het doneren aan culturele instellingen als de Nederlandse Bachvereniging door schenkers te laten profiteren van extra belastingvoordeel. Je mag een volledige periodieke schenking als aftrekpost opgeven bij de belastingaangifte. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250).

Het tarief waartegen je een schenking aan een ANBI kunt verrekenen, wordt (voor schenkers met een inkomen boven € 68.507) in vier stappen aangepast van 46% over 2020 naar 37% over 2023.

Laat je voor een concreet advies informeren door je accountant. Het Cultuurfonds biedt een handige rekentool om snel uit te rekenen wat een periodieke of eenmalige gift aan een culturele ANBI netto kost. Ga hier naar hun schenkcalculator.

Onderstaande informatie geeft je als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde inzage in het functioneren van de Nederlandse Bachvereniging als ANBI, waar ook het Jos van Veldhoven Fonds onder valt. Het RSIN-nummer gebruik je bij het opvoeren van een periodieke schenking als aftrekpost. 

Lees meer over schenken als patroon, mecenas of donateur.
Lees meer over doneren vanuit het buitenland.

Officiële naam
Stichting de Nederlandse Bachvereniging

Publiek bekende naam
Nederlandse Bachvereniging

RSIN-nummer
007085126

KVK-nummer
41192180

Rekeningnummer
NL36 RABO 0168 517 507

Adresgegevens
Nederlandse Bachvereniging
Postbus 295
3500 AG Utrecht

Contactgegevens
info@bachvereniging.nl
030 - 252 4010