ANBI

De Nederlandse Bachvereniging is aangemerkt als Culturele ANBI

De overheid stimuleert het doneren aan culturele instellingen als de Nederlandse Bachvereniging door u te laten profiteren van extra belastingvoordeel. U mag uw volledige periodieke schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250).

Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt (voor schenkers met een inkomen boven € 68.507) in vier stappen aangepast van 46% over 2020 naar 37% over 2023.

Laat u voor een concreet advies informeren door uw accountant. Het Cultuurfonds biedt een handige rekentool om snel uit te rekenen wat een periodieke of eenmalige gift aan een culturele ANBI u netto kost. Ga hier naar hun schenkcalculator.

Onderstaande gegevens geven u als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde inzage in het functioneren van de Nederlandse Bachvereniging als ANBI, waar het Bachfonds en het Jos van Veldhoven Fonds onder vallen. Het RSIN-nummer heeft u nodig bij het opvoeren van uw periodieke schenking als aftrekpost. Voor zowel het Bachfonds als het Jos van Veldhoven Fonds kunt u dit RSIN-nummer gebruiken.

Lees meer over schenken als patroon, mecenas of donateur.
Lees meer over doneren vanuit het buitenland.

Officiële naam
Stichting de Nederlandse Bachvereniging

Publiek bekende naam
Nederlandse Bachvereniging

RSIN-nummer
007085126

KVK-nummer
41192180

Rekeningnummer
NL36 RABO 0168 517 507

Adresgegevens
Nederlandse Bachvereniging
Postbus 295
3500 AG Utrecht

Contactgegevens
info@bachvereniging.nl
030 - 252 4010