Coaching amateurmusici

Coaching amateurmusici

door de Nederlandse Bachvereniging

De Nederlandse Bachvereniging coacht en steunt het jonge oudemuziekgenootschap Collegium Musicum Traiectum. Door kennisoverdracht aan amateurs hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de oude muziekpraktijk.


Een van de speerpunten van de Nederlandse Bachvereniging is het bijdragen aan de ontwikkeling van de authentieke uitvoeringspraktijk van oude muziek. We doen dat niet alleen in de vorm van het Young Bach Fellowship, waarin jonge musici zich binnen de Bachvereniging verder bekwamen in hun vak, maar ook binnen de amateur-muziekwereld. We vinden het belangrijk om samen te werken met een gezelschap als Collegium Musicum Traiectum (CMT). Shunske Sato (viool), Benny Aghassi (fagot), Mark Geelen (trompet) en Lauren Armishaw (sopraan) hebben namens de Bachvereniging met de musici van CMT gewerkt om hen te coachen en kennis over te dragen. Zo houdt de Bachvereniging de verbinding met amateurmusici in stand en werken we gezamenlijk aan het levend houden van oude muziek!