Hoogtepunten uit Bachs orkestwerken

Brandenburgse Concerten

Brandenburgse Concerten Brandenburgse Concerten

De achtergrond

Brandenburgse Concerten

De ‘Brandenburgse’ Concerten behoren, samen met de Matthäus-Passion, tot de hoogtepunten van Bachs bekendste werk.

Bach trakteert veel verschillende instrumenten op virtuoze solo's en maakt bijzondere combinaties.“

De serie van zes concerten kreeg de bijnaam pas in de negentiende eeuw, als verwijzing naar Chris- tian Ludwig von Brandenburg: de Berlijnse keurvorst aan wie Bach de verzameling in 1721 opstuurde als muzikale sollicitatiebrief. De partituur verdween achter slot en grendel en werd pas in 1849 terug- gevonden. Een jaar later, een eeuw na Bachs dood, werd de serie voor het eerst uitgegeven.

In de ‘Brandenburgse’ Concerten trakteert Bach veel verschillende instrumenten op virtuoze solo’s en maakt hij bijzondere combinaties. Zo is er het Zesde ‘Brandenburgs’ Concert dat dankzij de inzet van lage strijkers donkere kleure ecten meekreeg. Of het omvangrijke stralende Eerste met zijn boeiende hoornpartij. Het Tweede stelt ex- treme eisen aan de virtuositeit van de trompettist. En in het spectacu- laire Vijfde voert het klavecimbel het hoogste woord, vooral tijdens de solo in het adembenemende eerste deel.

Het concert

Werken en Uitvoering

Werken

Johan Sebastian Bach
Zesde ‘Brandenburgs’ concert, BWV 1051

Philipp Heinrich Erlebach
Affettuoso - Allegro - Grave uit Zesde sonate in F groot

Johan Sebastian Bach
Eerste ‘Brandenburgs’ concert, BWV 1046
Tweede ‘Brandenburgs’ concert, BWV 1047

Pierre-Gabriel Buffardin
Andante uit Fluitconcert in E klein

Johan Sebastian Bach
Vijfde ‘Brandenburgs’ concert, BWV 1050

Uitvoerenden

Nederlandse Bachvereniging
o.l.v. Shunske Sato

Beleef meer

Brandenburgse Concerten in beeld

'Brandenburgs' concert nr. 4 in G groot

orkestwerken, BWV 1049

'Brandenburgs' concert nr. 5 in D groot

orkestwerken, BWV 1050