Es erhub sich ein Streit

BWV 19 uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging
onder leiding van Shunske Sato
in de Concertzaal, Tilburg

Achter de muziek

Verhaal
Verhaal
Teksten
Teksten
Credits
Credits

Van hemelse strijd naar het eeuwige leven

Bachs cantate voor het grootse Michaëlsfeest

We namen deze cantate op als onderdeel van ons geënsceneerde programma Bach-Telemann: Geld, lust en macht. Bekijk de uitvoering hier.

“Dan blijft het zogenaamde Michaëlsfeest over, dat een liederlijke, miserabele en heidense oorsprong heeft, waarvoor de Roomse kerk zich al lang zou moeten schamen”, zo schreef theoloog Christian Gerber in 1731 in een geschiedenis van kerkceremonies in Saksen. Desondanks werd de feestdag van de aartsengel Michaël, op 29 september, groots gevierd in de Lutherse kerk. Bach schreef cantate Es erhub sich ein Streit, BWV 19, voor het Michaëlsfeest en hij zette hiervoor een feestelijk ensemble met hobo’s, trompetten en pauken in.

Maar waarom die feestelijkheid, vroeg Gerber zich af. De oorsprong van het feest was niets anders dan leugens en bedrog van de katholieke kerk, iets dat “niet op zal houden zo lang het pausdom nog bloeit”. Paradoxaal genoeg gaf juist die afkeer van Katholieke Kerk het feest na de Reformatie nieuwe betekenis: Michaël met zijn zwaard die de draak versloeg werd een symbool van de strijd tegen de duivelse draak van het katholieke Rome. Het openingskoor lanceert zich hals over kop in het opgewonden strijdgewoel van Michaëls gevecht tegen ‘de razende slang, de helse draak’.

Daarna wordt de cantate langzaam rustiger en meer naar binnen gekeerd. Begeleid door het fluwelen geluid van de hobo’s d’amore - in plaats van de gewone hobo’s uit het openingskoor - bezingt de sopraan hoe we met Gods engelscharen ‘in zekere rust’ onze vijanden tegemoet kunnen treden. Via een recitatief vol nederigheid, gehuld in een cocon van strijkers, leidt de tenor vervolgens naar een rustig (‘adagio’, schrijft Bach), lang uitgesponnen en innig gebed om bescherming van de engelen. Eén enkele trompet onderstreept die bede met de koraalmelodie die we onder andere kennen van het slot van de Johannes-Passion: ‘Ach Herr, laß dein lieb Engelein’.

In het laatste recitatief en het slotkoraal is de transformatie compleet. Het gaat niet langer om strijd, maar om de reis naar het eeuwig leven, begeleid door engelen. Zelfs de trompetten en pauken klinken niet langer oorlogszuchtig maar plechtig. Zo krijgt Gerber toch een beetje zijn zin: het feest draait er eigenlijk niet om de engelen te aanbidden, maar “God voor hun bescherming en weldaden te danken”.

 

BWV
19
Titel
Es erhub sich ein Streit
Genre
cantates

Achtergrondvideo's

Teksten

Origineel

1. Chor
Es erhub sich ein Streit.
Die rasende Schlange, der höllische Drache
stürmt wider den Himmel mit wütender Rache.
Aber Michael bezwingt,
und die Schar, die ihn umringt,
stürzt des Satans Grausamkeit.

2. Recitatief (Bass)
Gottlob! der Drache liegt.
Der unerschaffne Michael
und seiner Engel Heer
hat ihn besiegt.
Dort liegt er in der Finsternis
mit Ketten angebunden,
und seine Stätte wird nicht mehr
im Himmelreich gefunden.
Wir stehen sicher und gewiß,
und wenn uns gleich sein Brüllen schrecket,
so wird doch unser Leib und Seel
mit Engeln zugedecket.

3. Arie (Sopran)
Gott schickt uns Mahanaim zu;
wir stehen oder gehen,
so können wir in sichrer Ruh
vor unsern Feinden stehen.
Es lagert sich so nah als fern,
um uns der Engel unsers Herrn
mit Feuer, Roß und Wagen.

4. Recitativ (Tenor)
Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind?
Ein Wurm, ein armer Sünder.
Schaut, wie ihn selbst der Herr so liebgewinnt,
daß er ihn nicht zu niedrig schätzet
und ihm die Himmelskinder,
der Seraphinen Heer,
zu seiner Wacht und Gegenwehr,
zu seinem Schutze setzet.

5. Arie (Tenor)
Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
daß mein Fuß nicht möge gleiten!
Aber lernt mich auch allhier
euer großes Heilig singen
und dem Höchsten Dank zu singen!

6. Rezitativ (Sopran)
Laßt uns das Angesicht
der frommen Engel lieben
und sie mit unsern Sünden nicht
vertreiben oder auch betrüben.
So sein sie, wenn der Herr gebeut,
der Welt Valet zu sagen,
zu unsrer Seligkeit
auch unser Himmelswagen.

7. Choral
Laß dein Engel mit mir fahren
auf Elias Wagen rot
und mein Seele wohl bewahren,
wie Lazrum nach seinem Tod.
Laß sie ruhn in deinem Schoß,
erfüll sie mit Freud und Trost,
bis der Leib kommt aus der Erde
und mit ihr vereinigt werde.

Vertaling

1. Koor
Er ontstond een gevecht.
De razende slang, de helse draak
bestormt de hemel, woedend en wraakzuchtig.
Maar Michael bedwingt Satans wreedheid
en de schare om hem heen
brengt die ten val.

2. Recitatief
Godlof! De draak ligt terneer.
De ongeschapen Michael
en zijn engelenschare
hebben hem overwonnen.
Daar ligt hij in de duisternis
in ketenen geslagen,
en zijn plaats in het hemelrijk
is niet meer te vinden.
Wij zijn veilig en zeker,
en al jaagt zijn gebrul ons angst aan,
ons lichaam en onze ziel worden
door engelen beschermd.

3. Aria
God stuurt ons naar Mahanaim;
of wij nu staan of gaan,
wij kunnen in veilige rust
tegenover onze vijanden staan.
Zowel dichtbij als ver weg
is de engel van de Heer om ons heen gelegerd
met vuur, paard en wagen.

4. Recitatief
Wat is de ellendige mens, dat kind van de aarde?
Een worm, een arme zondaar.
Kijk hoe de Heer zelfs hem zo liefheeft
dat hij hem niet te gering acht
en hem de hemelkinderen toezendt,
het leger van de serafijnen,
om hem te bewaken en voor hem te strijden,
om hem te beschermen.

5. Aria
Blijf, o engelen, blijf bij mij!
Leid mij aan mijn beide zijden,
zodat mijn voet niet uitglijdt!
Maar leer mij ook hier
jullie grote 'Heilig!' zingen
en de Allerhoogste dank betuigen!

6. Recitatief
Laten wij het aangezicht
van de vrome engelen liefhebben
en hen niet met onze zonden
verjagen of verdriet doen.
Mogen zij, wanneer de Heer ons opdraagt
de wereld vaarwel te zeggen,
tot onze zaligheid
ook onze hemelwagen zijn.

7. Koraal
Laat uw engelen met mij mee reizen
op Elia's rode wagen
en mijn ziel bewaren,
zoals ze Lazarus hebben bewaard na zijn dood.
Laat mijn ziel rusten in uw schoot,
vervul haar met vreugde en troost,
totdat het lichaam uit de aarde komt
en met haar wordt verenigd.

Vertaling © Ria van Hengel

Credits

 • Publicatiedatum
  5 oktober 2023
 • Opnamedatum
  6 oktober 2022
 • Locatie
  Concertzaal Tilburg
 • Viool en leiding
  Shunske Sato
 • Sopraan
  Rachel Redmond
 • Alt
  Gerben van der Werf
 • Bas
  Tiemo Wang
 • Ripieno sopraan
  Lauren Armishaw, Marta Paklar, Amelia Berridge
 • Ripieno alt
  Sofia Gvirts, Georgia Burashko, Emilie Wijers
 • Ripieno tenor
  Adriaan de Koster, João Mareira, Emilio Aguilar
 • Ripieno bas
  Matthew Baker, Jaap van der Wel, Samuel Wong
 • Viool 1
  Sayuri Yamagata, Matthea de Muijnck, Annelies van der Vegt
 • Viool 2
  Anneke van Haaften, Iris Kengen, Kano Himada
 • Altviool
  Femke Huizinga, Jasper Snow
 • Cello
  Lucia Swarts, Anna Litvinenko
 • Contrabas
  Robert Franenberg, Giuseppe Ciraso-Calì
 • Hobo, hobo d'amore
  Rodrigo Lopez Paz, Katharina Verhaar
 • Hobo da caccia
  Esther van der Ploeg
 • Fagot en blokfluit
  Benny Aghassi, Hannah Voß
 • Trompet
  Robert Vanryne, Mark Geelen, Amir Rabinovitz
 • Pauken
  Robert Kendell
 • Orgel
  Matthias Havinga
 • Klavecimbel
  Siebe Henstra
 • Theaterconcept en -regie
  Caecilia Thunissen
 • Scenografie
  Mahshad Safaei
 • Regie opname en beeldmontage
  Bas Wielenga
 • Muziekopname, -montage en mix
  Guido Tichelman
 • Camera
  Wesley Schipper, Jan-Rein Hettinga, Ruben Kuyl, Matthijs Notten
 • Licht
  Ernst-Jan Thieme
 • Lichtassistenten
  Jason Mulder, Sam Broekman, Achmed Almoudi
 • Regieassistent
  Marlies Bosmans, Marieke Donker Kaat
 • Settechniek
  Ernst-Jan Thieme
 • Projectmanager NEP
  Rob Vermeuelen
 • Artistiek medewerker
  Marloes Biermans
 • Datahandling
  Ruben Kuyl
 • Productie concert
  Imke Dieter
 • Productie opname
  Marieke de Blaay
 • Camera-assistent
  Tom Bakker
 • Audiotechniek
  Pim van der Lee, Lilita Dunska
 • Zenders
  Rob Strolenberg
 • Stemmer
  Eduard Bos