Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

BWV 84 uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging
onder leiding van Fabio Bonizzoni
Waalse Kerk, Amsterdam

 • Menu
 • 1. Ich bin vergnügt (Arie)
 • 2. Gott ist mir (Rezitativ)
 • 3. Ich esse mit Freuden (Arie)
 • 4. Im Schweisse (Rezitativ)
 • 5. Ich leb indes (Choral)

Achter de muziek

Verhaal
Verhaal
Achtergrondvideo's
Achtergrondvideo's
Teksten
Teksten
Credits
Credits

Een mysterieuze aanpassing

Waarom verving Bach het woord 'Stand' door 'Glücke'?

Hobo en sopraan getuigen van hun geluk in deze solocantate. Het is één van de weinige stukken die Bach zelf ook als ‘cantata’ aanduidde. De tekst is afkomstig uit een van de bundels van Bachs vaste tekstschrijver, Christian Friedrich Henrici, die schreef onder het pseudoniem Picander. Bach paste echter zijn eerste regel aan; Picander schrijft ‘Ich bin vergnügt mit meinem Stand’, Bach maakt daar 'Glücke' van. Dat verschil zet dirigent John Eliot Gardiner aan tot speculatie. In zijn Bachboek Music in the Castle of Heaven beschrijft hij hoe Bach was geobsedeerd door status en zich vaak miskend zou hebben gevoeld. Zou het om die reden voor Bach moeilijk te slikken zijn geweest op muziek te zetten hoe tevreden hij met zijn ‘stand’ was, en zou hij er daarom voor gekozen hebben de tekstversie ‘Glücke’ te gebruiken? Misschien. Een andere theorie luidt, dat het neerleggen bij de maatschappelijke stand (‘haal je maar niets in het hoofd’) voor Bach wellicht ál te anti-revolutionair zou zijn geweest, en ‘Glücke’ daarom beter paste.
Hoe het ook zij, tekst en muziek staan onmiskenbaar in dienst van God. ‘Ich esse mit Freude mein wenige Brot’, zingt de sopraan content, wetend dat zij van God niets te eisen heeft.       

BWV
84
Titel
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Instrument
sopraan
Genre
cantates
Jaartal
1727
Stad
Leipzig
Tekstdichter
Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
Bestemming
Septuagesima
Eerste uitvoering
waarschijnlijk 9 februari 1727

Achtergrondvideo's

Dirigent Fabio Bonizzoni

“Dirigent Fabio Bonizzoni legt uit waarom Bach troost biedt aan iedereen.”

Teksten

Origineel

1. Arie (Sopran)
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,
so dank ich ihm vor kleine Gaben
und bin auch nicht derselben wert.

2. Rezitativ (Sopran)
Gott ist mir ja nichts schuldig,
und wenn er mir was gibt,
so zeigt er mir, dass er mich liebt;
ich kann mir nichts bei ihm verdienen,
denn was ich tu, ist meine Pflicht.
Ja! wenn mein Tun 
gleich noch so gut geschienen,
so hab ich doch nichts Rechtes ausgericht'.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,
dass er sich oft betrübt,
wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.
Hat er uns nicht so lange Zeit
umsonst ernähret und gekleidt
und will uns einsten seliglich
in seine Herrlichkeit erhöhn?
Es ist genug vor mich,
Dass ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.

3. Arie (Sopran)
Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.
Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,
ein dankbares Herze, das lobet und preist,
vermehret den Segen, verzuckert die Not.

4. Rezitativ (Sopran)
Im Schweisse meines Angesichts
will ich indes mein Brot geniessen,
und wenn mein Lebenslauf,
mein Lebensabend wird beschliessen,
so teilt mir Gott den Groschen aus,
da steht der Himmel drauf.
O! wenn ich diese Gabe
zu meinem Gnadenlohne habe,
so brauch ich weiter nichts.

5. Choral
Ich leb indes in dir vergnüget
und sterb ohn alle Kümmernis,
mir genüget, wie es mein Gott füget,
ich glaub und bin es ganz gewiss:
durch deine Gnad und Christi Blut
machst du's mit meinem Ende gut.

Vertaling

1. Aria (sopraan)
Ik ben tevreden met het lot
dat de goede God over mij beschikt.
Al heb ik dan geen overvloed,
ik dank hem toch voor kleine gaven,
ook die ben ik niet waard.

2. Recitatief (sopraan)
God is mij immers niets schuldig,
en als hij mij iets geeft,
dan toont hij mij dat hij mij liefheeft;
ik kan niets bij hem verdienen,
want wat ik doe is mijn plicht.
Ja, al leek het
nóg zo goed wat ik deed,
ik heb toch niets juists tot stand gebracht.
Maar de mens is zo ongeduldig
dat het hem vaak verdriet
als de goede God hem niet overvloedig bedeelt.
Heeft hij ons niet lange tijd
gratis gevoed en gekleed,
en wil hij ons niet ooit
zalig opnemen in zijn heerlijkheid?
Voor mij is het genoeg
dat ik niet hongerig naar bed hoef te gaan.

3. Aria (sopraan)
Ik eet met vreugde mijn schamele brood
en gun mijn naaste van harte het zijne.
Een goed geweten, een blijde geest,
een dankbaar hart dat looft en prijst
vermeerdert de zegen, verzoet de nood.

4. Recitatief (sopraan)
In het zweet mijns aanschijns
wil ik intussen mijn brood eten,
en als er aan mijn levensloop,
aan mijn levensavond een eind komt,
dan reikt God mij de schelling uit
waarop de hemel staat.
O, als dat geschenk
mijn genadeloon is,
dan heb ik verder niets nodig.

5. Koraal
Intussen leef ik tevreden in u
en ik sterf volkomen zonder zorgen,
wat God beschikt is mij genoeg,
ik geloof en weet heel zeker
dat u met uw genade
en met het bloed van Christus
mijn einde goed zult maken.

vertaling © Ria van Hengel

Credits

 • Publicatiedatum
  14 augustus 2015
 • Opnamedatum
  17 januari 2015
 • Locatie
  Waalse Kerk, Amsterdam
 • Dirigent en orgel
  Fabio Bonizzoni
 • Sopraan
  Maria Keohane
 • Alt
  Barnabás Hegyi
 • Tenor
  Robert Buckland
 • Bas
  Matthias Winckhler
 • Viool 1
  Shunske Sato, Pieter Affourtit, Anneke van Haaften
 • Viool 2
  Sayuri Yamagata, Paulien Kostense, Annelies van der Vegt
 • Altviool
  Staas Swierstra, Jan Willem Vis
 • Cello
  Lucia Swarts, Richte van der Meer
 • Contrabas
  Robert Franenberg
 • Hobo
  Martin Stadler, Peter Frankenberg, Yongcheon Shin
 • Fagot
  Benny Aghassi
 • Groot orgel
  Leo van Doeselaar
 • Productie concert
  Erik van Lith, Marco Meijdam
 • Productie
  Frank van der Weij
 • Cameraregie
  Joost Honselaar
 • Director of photography
  Simon Aarden
 • Camera
  Simon Aarden, Ruben van den Broeke, Jorrit Garretsen, Benjamin Sparschuh, Indy Hamid
 • Montage
  Joost Honselaar
 • Muziekopname
  Leo de Klerk
 • Licht
  Zen Bloot
 • Productie-assistentie
  Zoë de Wilde
 • Partituurcoaching
  Niek Wijns
 • Make up
  Marloes Bovenlander, Jamila el Bouch
 • Camera-assistent
  Izak de Dreu
 • Licht-assistent
  Jur Oster
 • Geluids-assistenten
  Jaap Firet, Jaap van Stenis, Bobby Verbakel
 • Muziekmontage en –mixage
  Leo de Klerk, Frank van der Weij
 • Muziekmontage en –mixage assistent
  Nina Kraszewska
 • Kleurcorrectie
  Jef Grosfeld
 • Interview
  Gijs Besseling, Kasper Koudenburg
 • Met dank aan
  Nienke Meuleman

Help ons All of Bach te voltooien

Een groot deel moet nog opgenomen worden voordat het gehele oeuvre van Bach online staat. Dit redden we niet zonder financiële steun van donateurs. Help ons de muzikale nalatenschap van Bach te voltooien en steun ons met een gift!