1921 - 2021

Scroll mee door een eeuw aan hoogtepunten

 • De oprichting van de Nederlandse Bachvereniging

  In 1921 werd de Nederlandse Bachvereniging opgericht door dirigent Johan Schoonderbeek, met als doel om de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit te voeren in een kerkgebouw: de Grote Kerk van Naarden.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Toetreden tot de vereniging

  In de beginjaren kon men de Bachvereniging al op verschillende manieren financieel ondersteunen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De eerste Matthäus-Passion

  Op Goede Vrijdag 14 april 1922 voerde de Nederlandse Bachvereniging voor het eerst de Matthäus-Passion uit in de Grote Kerk in Naarden.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Eerste toegangskaart voor de Matthäus-Passion

  De eerste Matthäus-uitvoering was direct een groot succes met een uitverkochte Grote Kerk. Het publiek kreeg toen al vaste zitplaatsen toegewezen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Honoraria

  De solisten en de orkestleden kregen een honorarium voor de uitvoeringen met de Bachvereniging; het koor van de NBV bestond uit amateurs.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Partituur Matthäus-Passion van Johan Schoonderbeek

  De eerste Matthäus-uitvoering in 1922 werd gedirigeerd door Johan Schoonderbeek.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Programmaboekje concert Bussum

  Naast de uitvoeringen in Naarden werden in de eerste decennia regelmatig concerten georganiseerd door de Bachvereniging in het evenementengebouw Concordia te Bussum.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Uitvoering in Enschede

  In 1925 reisde de Bachvereniging naar Enschede om ook daar de Matthäus-Passion uit te voeren. Destijds een ware tournee met overnachting en een speciaal door de NS ingezette trein.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Rouwstoet Johan Schoonderbeek

  Op 3 maart 1927 overleed Johan Schoonderbeek, oprichter en eerste dirigent van de Bachvereniging, op 52-jarige leeftijd. In een lange rouwstoet over de oude vestingwallen van Naarden werd hij ten grave gedragen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Johannes-Passion in plaats van Matthäus-Passion

  Evert Cornelis, de opvolger van Schoonderbeek, weigerde een onverkorte Matthäus-Passion uit te voeren. Na lang overleg besloot het bestuur tot een uitvoering van de Johannes-Passion. Die leverde echter fors minder inkomsten op.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Met de stoomtram naar Naarden

  Van 1882 tot aan de Tweede Wereldoorlog reed de Gooische stoomtram van Bussum naar de Grote Kerk van Naarden om het publiek voor de Matthäus te vervoeren.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Een gezelschap van amateurzangers

  Tot de jaren '80 was de Bachvereniging een gezelschap van amateurzangers. Iedereen die graag wilde zingen kon zich aanmelden voor een open repetitie in de Spieghelkerk in Bussum, vervolgens kon men zich inschrijven als vast koorlid.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Handgeschreven partij voor de klavecinist

  Tegenwoordig spelen organisten en klavecinisten net als in de tijd van Bach uit een eenstemmige partij waarin met cijfers wordt aangegeven welke akkoorden bij de bas moeten klinken. In de beginjaren van de Bachvereniging werd nog niet van dit soort cijfers gelezen en geïmproviseerd, maar speelden de toetsenisten van een uitgeschreven uitwerking.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Matthäus-foto's uit 1934

  De oudste foto van een uitvoering van de Matthäus-Passion in Naarden in ons archief, verscheen in de Telegraaf van 31 maart 1934. We zien het koor van de Nederlandse Bachvereniging en het Utrechts Stedelijk Orkest onder leiding van Anthon van der Horst.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De eerste radio-uitvoering

  Al sinds de beginjaren voerde de Bachvereniging naast de Matthäus-Passion ook regelmatig de Hohe Messe uit.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Programmaboekje M.C. Escher

  Vanaf 1922 tot 1969 maakte de Bachvereniging gebruik van standaard tekstboekjes voor de Matthäus. In 1938 ontwierp M.C. Escher de voorkant van deze programmaboeken.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Aankoop Flentrop-orgel

  In 1938 kocht de Bachvereniging een Flentrop-orgel aan dat in het koor van de Grote Kerk van Naarden is geplaatst. Het orgel diende decennialang als continuo-instrument bij de uitvoeringen van de Hohe Messe en de jaarlijkse Matthäus-Passion. Het orgel hangt nog steeds in de Grote Kerk.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • In en om het Bachkoor

  Als koorvereniging had de Bachvereniging enige jaren het eigen ledenblad In en om het Bachkoor. In het ledenblad verschenen leuke verhalen van koorleden en informatie over aankomende repetities en projecten.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Oorlogsdreiging

  Vanaf mei 1940 werd Nederland bezet door de Duitsers. Enkele maanden voor de bezetting kondigde de gemeente Naarden - wegens de dreigende invasie - maatregelen aan. Zo mochten er geen bijeenkomsten worden georganiseerd zonder toestemming van hogerhand.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Radio-uitzending Actus Tragicus

  Op 11 februari 1940 was er een radio-uitzending van cantate BWV 106 'Actus Tragicus', uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Anthon van der Horst. Dit is de oudste bewaard gebleven radio-opname van de Bachvereniging.

  Nederlandse Bachvereniging olv Anthon van der Horst

  Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 'Actus Tragicus' BWV 106

  Lees verder
 • Matthäus in voorjaar 1940

  Ondanks de oorlogsdreiging ging de Matthäus-Passion in het voorjaar van 1940 gewoon door.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Invoering Nederlandse Kultuurkamer

  In 1942 werd de Nederlandse Kultuurkamer ingevoerd door de Duitse bezetter. Zangverenigingen zoals de Bachvereniging moesten zich hierbij aansluiten om hun activiteiten legaal te kunnen voortzetten. Een belangrijke voorwaarde was dat Joodse leden van zangverenigingen moesten worden geweerd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • In de rij

  De rij voor de ingang van de Grote Kerk in Naarden bestaat al zo lang de Matthäus-traditie bestaat. In 1942 staat het publiek te wachten tot de deuren openen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Brief van Ankie van Wickevoort Crommelin

  De Bachvereniging trad in 1942 noodgedwongen toe tot de Kultuurkamer en moest haar Joodse koorleden weren. Als gevolg hiervan weigerde sopraansoliste Jo Vincent medewerking te verlenen aan de concerten van de Bachvereniging. Ankie van Wickevoort Crommelin werd op het laatste moment gevraagd om in te vallen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Brand in Grote Kerk Naarden

  In 1943 ontdekte een oplettende voorbijganger, de heer Kroonenburg, tevens vrijwilliger bij de Bachvereniging, dat er brand woedde in de Grote Kerk van Naarden. De brand kon daardoor op tijd geblust worden. Er was grote opluchting dat de schade aan de kerk beperkt bleef.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Kaarten voor de Matthäus-Passion niet altijd beschikbaar

  Om bij een Matthäus-uitvoering in Naarden aanwezig te zijn, is het tijdig bestellen van toegangskaarten belangrijk.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Stoofjes en kokosmatten

  Vroeger waren er voor de Matthäus-Passion zowel gereserveerde als niet-gereserveerde plaatsen. Buiten stond het publiek te dringen voor een goede plaats. Als de deuren opengingen, dromde men naar binnen voor een plek met goed zicht.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Na de oorlog

  Na de bevrijding in 1945 werd de Kultuurkamer opgeheven en konden er weer concerten zonder Duitse censurerende maatregelen worden gegeven.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • 25-jarig bestaan

  Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Bachvereniging werd in 1946 een groot Bachfeest georganiseerd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Extra treinen voor de Bachvereniging

  De Nederlandse Spoorwegen, trouwe sponsor van de Nederlandse Bachvereniging, pasten in de Goede Week van 1947 de dienstregeling aan, op verzoek van het bestuur van de Bachvereniging.

  Lees verder
 • De Matthäus wordt populairder

  De snel groeiende populariteit van de Matthäus in Naarden leidde ertoe dat er al snel extra uitvoeringen kwamen op Stille Zaterdag.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Bachvereniging speelt op het Holland Festival

  Het Holland Festival werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht als internationaal podiumkunstenfestival met aandacht voor zowel klassieke als hedendaagse muziek. De Bachvereniging voerde geregeld muziek van Bach uit tijdens dit festival en kreeg hierdoor meer (inter)nationale bekendheid. 

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Filmopnames van het publiek

  Ter ere van het bezoek van koningin Elisabeth van België werden filmopnames gemaakt door mevrouw Moes-Spakler, bestuurslid van de Bachvereniging, van het publiek rond de kerk en de lunch in de pauze. 

  Lees verder
 • Koningin Elisabeth van België en George Leonhardt

  Koningin Elisabeth van België werd benoemd tot erelid van de Bachvereniging toen ze in 1951 te gast was bij de uitvoering van de Matthäus-Passion.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Koningin Juliana benoemd tot beschermvrouwe

  In 1951 werd koningin Juliana beschermvrouwe van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Brief van Albert Schweitzer

  Naast koningin Elisabeth van België werd medicus, theoloog en musicus dr. Albert Schweitzer in 1951 benoemd tot erelid van de Bachvereniging. De band van Schweitzer met de Bachvereniging gaat terug tot 1928, toen hij orgelconcerten door heel Nederland gaf met medewerking van enkele koorleden van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Samenwerking met Concertgebouworkest

  De Bachvereniging werkte onder Anthon van der Horst met enige regelmaat samen met het Concertgebouworkest. In 1953 werden verschillende Bachcantates uitgevoerd, evenals het Dubbelvioolconcert met de beroemde solisten Theo Olof en Herman Krebbers.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Eerste langspeelplaat-opname van de Matthäus-Passion

  In 1957 werd de eerste langspeelplaat-opname van de Matthäus door de Bachvereniging gemaakt. De opname vond plaats in de Grote Kerk Naarden.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Radio-uitzending Weihnachtsoratorium

  Een live radio-opname vanuit het Concertgebouw in Amsterdam van cantate 5 uit het Weihnachtsoratorium, uitgevoerd door het koor van de Bachvereniging en het Concertgebouworkest, onder leiding van Anthon van der Horst.

  Koor van de Bachvereniging en het Concertgebouworkest

  De vijfde cantate uit het Weihnachtsoratorium van Bach.

  Lees verder
 • Schola Cantorum

  In de jaren '50 richtte Anthon van der Horst de Schola Cantorum op, een a cappella-koor van de Bachvereniging dat bedoeld was voor jonge amateurzangers.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Ook nieuwere muziek in Holland Festival

  De Bachvereniging voerde tijdens het Holland Festival niet alleen muziek van Bach uit, maar ook van tijdgenoten en muziek uit latere perioden.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Veertigjarig bestaan

  Ter ere van het veertigjarig bestaan van de Bachvereniging werd in het najaar van 1961 een groots Bachfeest georganiseerd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • In memoriam Anthon van der Horst

  Op 7 maart 1965 overleed Anthon van der Horst. Van 1931 tot en met 1964 leidde hij alle Matthäus-uitvoeringen van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Charles de Wolff als opvolger Van der Horst

  Na het overlijden van Anthon van der Horst in maart 1965 werd Charles de Wolff gevraagd om zowel de Matthäus als de Hohe Messe te leiden. In mei werd hij tot vaste dirigent van de Bachvereniging benoemd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Matthäus-Passion met De Wolff

  "Er is maar één authentieke uitvoering geweest en dat was de eerste uitvoering in Leipzig.", aldus Charles de Wolff over de Matthäus-Passion.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Holland Festival 1968

  Het koor van de Nederlandse Bachvereniging repeteert onder leiding van Charles de Wolff voor het Holland Festival.

  Lees verder
 • Geen Matthäus-Passion in Naarden

  In 1970 moet de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus-Passion noodgedwongen worden verplaatst. De restauratie van de Grote Kerk is in volle gang en daarom wordt uitgeweken naar Monnickendam.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Discussie historische instrumenten

  In de jaren 60 en 70 werd barokmuziek steeds vaker uitgevoerd op instrumenten uit de zeventiende of achttiende eeuw of kopieën daarvan, maar niet bij de Bachvereniging.

  Lees verder
 • Tivoli aan het Lepelenburg

  Naast de Matthäus voerde de Bachvereniging regelmatig kerstconcerten uit, zoals het Weihnachtsoratorium in de Grote Zaal van Tivoli aan het Lepelenburg, de voorloper van Muziekcentrum Vredenburg (het huidige TivoliVredenburg).

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Matthäus tijdens restauratie Grote Kerk Naarden

  In de jaren '70 werd de Grote Kerk van Naarden grondig gerestaureerd. In 1972 werd de Matthaus-Passion weer uitgevoerd in de Grote Kerk van Naarden, de steigers zijn dan nog volop aanwezig in de kerk.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Audio-opname cantate 21

  In juni 1973 werd tijdens het Holland Festival deze opname van Bachs cantate 'Ich hatte viel Bekümmernis' BWV 21 gemaakt.

  Koor van de Bachvereniging en het Noordelijk Philharmonisch Orkest

  Cantate 'Ich hatte viel Bekümmernis' BWV 21

  Lees verder
 • Matthäus in Monnickendam

  Vanwege de gefaseerde restauratie van de Grote Kerk van Naarden werd in de jaren 1970, 1973, 1974 en 1975 uitgeweken naar de Grote Kerk van Monnickendam om de Matthäus-Passion uit te voeren.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Soloconcert Gustav Leonhardt

  Klavecinist en organist Gustav Leonhardt was al als jonge twintiger in 1948 betrokken bij projecten van de Bachvereniging. Leonhardt was een belangrijk pleitbezorger van de 'authentieke uitvoeringspraktijk'.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Geldzorgen

  Voorzitter Pascal Rijnders uit in Tros Aktua zijn zorgen over de financiële situatie van de Bachvereniging.

  Lees verder
 • Seizoensbrochure

  Stichting Coördinatie Oude Muziek (COMU) werd opgericht om oude muziek (tot ca. 1750) onder de aandacht te brengen, gestoeld op de authentieke uitvoeringspraktijk.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Concertreis naar de DDR

  Na de Tweede Wereldoorlog werd de Bachvereniging internationaal bekender, onder meer door deelname aan het Holland Festival. Als gevolg hiervan werd het koor regelmatig uitgenodigd voor buitenlandse concertreeksen en festivals.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Publiek tijdens Matthäus-Passion

  De Matthäus door de Bachvereniging zorgt al honderd jaar voor een volle Grote Kerk in Naarden op Goede Vrijdag.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Matthäus-opname met Charles de Wolff

  Stichting COMU had vanaf 1979 een eigen platenlabel: COrneMUse. De Bachvereniging bracht via dit label verschillende opnames uit.

  Lees verder
 • Prins Claus als beschermheer

  Prins Claus werd in 1981 beschermheer van de Nederlandse Bachvereniging. Hij was een groot liefhebber van de muziek van Bach en kwam regelmatig bij de concerten van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Richtingenstrijd en dirigentwissel

  Begin jaren '80 ontstond een conflict over de artistieke koers. Het bestuur wilde een nieuwe weg inslaan, geïnspireerd door de authentieke uitvoeringspraktijk die in Nederland in deze jaren opbloeide. Dirigent Charles de Wolff besloot daarop te vertrekken, met bijna het voltallige koor van de Bachvereniging in zijn kielzog, en richtte Bachkoor Holland op.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Nieuwe koers voor de Bachvereniging

  Reportage over de eerste Matthäus-Passion op historische instrumenten en met kleiner koor en over de richtingenstrijd die daaraan voorafging.

  Lees verder
 • Eerste Matthäus met Jos van Veldhoven

  Drie jaar na zijn aanstelling als artistiek leider van de Bachvereniging, dirigeerde Jos van Veldhoven zijn eerste Matthaüs in Naarden. Dit was ook een van de laatste keren dat koor en orkest achter het koorhek verscholen zaten. In 1989 verschuift het podium naar het midden van de kerk.

  Lees verder
 • Het koor van de Bachvereniging

  Het koor van de Nederlandse Bachvereniging werd sinds de aanstelling van Jos van Veldhoven steeds kleiner.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Rij voor de Grote Kerk Naarden

  De Matthäus door de Bachvereniging zorgt al honderd jaar voor een volle Grote Kerk op Goede Vrijdag.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Het orkest van de Bachvereniging

  De Bachvereniging heeft sinds 1983 zijn eigen barokorkest met professionele musici die gespecialiseerd zijn in de oude muziek.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De Matthäus met Ton Koopman

  Onder artistiek leiderschap van Jos van Veldhoven werden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om de Matthäus in Naarden te dirigeren. Dit begon in 1984 met Jos van Immerseel, later kwamen daar namen als Koopman, Leonhardt, Herreweghe en Jacobs bij.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De Matthäus met René Jacobs

  Onder artistiek leiderschap van Jos van Veldhoven werden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om de Matthäus in Naarden te dirigeren. Dit begon in 1984 met Jos van Immerseel, later kwamen daar namen als Koopman, Leonhardt, Herreweghe en Jacobs bij.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De Matthäus met Philip Herreweghe

  Onder artistiek leiderschap van Jos van Veldhoven werden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om de Matthäus in Naarden te dirigeren. Dit begon in 1984 met Jos van Immerseel, later kwamen daar namen als Koopman, Leonhardt, Herreweghe en Jacobs bij.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Tournee naar Japan (1)

  In 1991 ging de Bachvereniging voor het eerst op tournee naar Japan. Onder leiding van Ton Koopman werd het Requiem van Mozart uitgevoerd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Koninginnedagconcert op Paleis Noordeinde

  In 1994 verzorgde de Bachvereniging het Koninginnedagconcert op Paleis Noordeinde in aanwezigheid van Koningin Beatrix.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De Matthäus met Gustav Leonhardt

  Onder artistiek leiderschap van Jos van Veldhoven werden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om de Matthäus in Naarden te dirigeren. Dit begon in 1984 met Jos van Immerseel, later kwamen daar namen als Koopman, Leonhardt, Herreweghe en Jacobs bij.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • 75-jarig bestaan

  In 1997 werd het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Bachvereniging gevierd. Op 28 maart 1997 maakte de NCRV een uitgebreide documentaire over de geschiedenis van de Bachvereniging met musici, publiek, (oud)-solisten, dirigenten aan het woord. 

  Lees verder
 • Cappella Figuralis

  In 1989 richtte Jos van Veldhoven Cappella Figuralis op, een klein solistenensemble dat zich richtte op kleinschalig repertoire uit de 17de en 18de eeuw. Het onderscheid tussen solisten en koor verviel om de helderheid van de muziek te bevorderen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Orpheus-project

  Tijdens het seizoen 2004-2005 organiseerde de Bachvereniging een groot project rondom het thema Orpheus. In verschillende concertprogramma's werden Orfeo-werken van componisten als Gluck, Rossi, Pergolesi, Telemann en Haydn uitgevoerd.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Overgang naar kleine bezettingen, ook bij grote werken

  Vanaf de eeuwwisseling is de Bachvereniging bezig met een schaalverkleining van het koor. Cappella Figuralis werd om die reden in 2005 opgeheven.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Tournee naar de Verenigde Staten

  In juli 2007 reisde de Bachvereniging af naar de Verenigde Staten om twee concerten te geven in de Seiji Ozawa Hall tijdens het Tanglewood Festival.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Johannes-Passion van Gebel

  Jos van Veldhoven brak vaak een lans voor onbekend barokrepertoire, zoals in dit geval de Johannes-Passion van Gebel (2007).

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Poster Matthäus-Passion

  Vanaf de jaren '90 wordt jaarlijks een nieuwe poster voor de Matthäus-tournee ontworpen.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • De Matthäus-Passion in asymmetrische opstelling

  In de zoektocht naar een zo authentiek mogelijke uitvoeringspraktijk van de Matthäus-Passion experimenteerde Jos van Veldhoven in 2010 met een asymmetrische podiumopstelling (koor I en II in ongelijke bezetting).

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Tournee naar Japan (2)

  Sinds de jaren '90 is de Bachvereniging verschillende keren op tournee geweest naar Japan (1991, 2011 en 2019).

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Koor en orkest van de Bachvereniging

  In 2013 maakte Marcel van der Vlugt deze prachtige ensemblefoto van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Start opnames All of Bach

  In 2013 begon de Bachvereniging als opmaat naar het 100-jarig bestaan aan het All of Bach-project: een groots (video)project waarin alle werken van Bach in de hoogste kwaliteit worden opgenomen en online gratis te bekijken/beluisteren zijn.

  Lees verder
 • NRC wijdt special aan All of Bach

  Op donderdag 1 mei 2014 verscheen in de NRC een extra bijlage, geheel gewijd aan de lancering van All of Bach.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Release All of Bach

  Op 2 mei 2014 vond de officiële release van All of Bach plaats. Op de website allofbach.com werden de eerste zes werken gepubliceerd: BWV 61, 82, 130, 565, 593, 858.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Inventionen door acht jonge pianotalenten

  Op 16 april speelden acht jonge pianotalenten (in de leeftijd van 7 tot 15 jaar) Bachs vijftien Inventies voor All of Bach. De stukken, die Bach ooit schreef als oefenstof voor kinderen, werden net als in de tijd van Bach uitgevoerd op klavecimbel.

  Lees verder
 • Publiek in de Matthäus-opstelling

  In zijn laatste jaar als artistiek leider voerde Jos van Veldhoven de Matthäus-Passion in TivoliVredenburg uit in een bijzondere opstelling: een deel van het publiek zat tussen de twee koren/orkesten in.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Shunske Sato nieuwe artistiek leider

  In 2018 nam Jos van Veldhoven na 35 jaar afscheid als artistiek leider van de Bachvereniging. Hij werd opgevolgd door Shunske Sato, sinds 2013 concertmeester van de Bachvereniging.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Start YouTube-kanaal All of Bach

  Vanaf 4 september 2018 worden de video's van All of Bach gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de Bachvereniging. De eerste video die wordt gelanceerd is de Hohe Messe:

  Lees verder
 • Tournee naar Japan (3)

  Van 28 september tot en met 6 oktober 2019 ging de Nederlandse Bachvereniging voor de derde keer in haar bestaan op tournee naar Japan. Er werden concerten gegeven in Kyoto, Tokyo, Yokohama, Saitama en Hiroshima.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Mijlpaal All of Bach

  Anderhalf jaar na de start van het YouTube-kanaal van All of Bach werd de mijlpaal van 100.000 abonnees bereikt.

  Lees verder
 • Matthäus-Passion afgelast

  In maart 2020 brak de coronapandemie uit die ervoor zorgde dat alle uitvoeringen van de Matthäus-Passion moesten worden afgelast. Voor de derde keer in het 99-jarig bestaan van de Bachvereniging klonk er geen Matthäus in Naarden.

  Lees verder
 • Johannes-Passion op Goede Vrijdag

  Ook in 2021 waren er geen uitvoeringen van de Matthäus-Passion mogelijk in verband met de voortdurende pandemie. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om de kleiner bezette Johannes-Passion - zonder publiek - op te nemen in de Grote Kerk Naaden. Deze televisie-opname werd op NPO 2 uitgezonden op Goede Vrijdag.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Feestelijke opening jubileumseizoen

  Op zaterdag 25 september vond de feestelijke opening van ons jubileumseizoen plaats in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • Opera 'J.S. Bach – De Apocalyps' in premiere

  Op 11 februari 2022 ging de gloednieuwe opera 'J.S. Bach - De Apocalyps' in première in Het Nationale Theater, Den Haag. Deze ‘opera die Bach nooit schreef’ was een coproductie met OPERATODAY en had een van de hoogtepunten van ons jubileumseizoen moeten worden. Door de voortdurende pandemie moest er - na maandenlange repetities - helaas worden besloten de opera wel in première te laten gaan, maar de bijbehorende tournee van 26 voorstellingen door het land te annuleren.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder
 • BACHfestival in TivoliVredenburg

  In het weekend van 20-22 mei 2022 vierden we ons jubileum met het BACHfestival in TivoliVredenburg. Het programma van dit festival bestond onder andere uit een feestelijk geënsceneerd openingsconcert, een poppentheatervoorstelling voor kinderen, een Bach-scratch, een cross-over concert met Bach, jazz & improvisatie en een veelvoud aan activiteiten op een speciaal ingericht festivalplein.

  Tijdlijn plaatje
  Lees verder