Steun ons


Met de beste barokmusici, een enthousiast team en een monumentale Matthäus-Passion-traditie is de Nederlandse Bachvereniging niet weg te denken uit het Nederlandse culturele landschap. Ons ensemble kenmerkt zich door een constante zoektocht naar vernieuwing en verdieping binnen eeuwenoud muzikaal erfgoed.

Onze Vrienden, donateurs en sponsors steunen ons hierbij in de brede betekenis van het woord. Zij vormen de basis voor onze financiële zelfredzaamheid, maar bevestigen met hun warme betrokkenheid ook dat er breed draagvlak is voor onze muziek, onze initiatieven en onze idealen.

Door de Nederlandse Bachvereniging te steunen, draagt u bij aan de overlevering van Bachs nalatenschap en investeert u tegelijkertijd in een prachtig ensemble met een toekomst vol inspiratie en ontroering. Dat is waarvoor we het doen. Doet u mee als Vriend, Patroon of sponsor? U kunt ook een losse gift verrichten met een overschrijving op rekeningnummer NL36 RABO 0168 517 507 t.n.v. de Nederlandse Bachvereniging.